menuordersearch
asal-arasbaran.ir

روش دم کردن زعفران

۱۳۹۹/۲/۱۴ یکشنبه
(0)
(0)
روش دم کردن زعفران
روش دم کردن زعفران

زعفران را به روش های مختلفی دم می کنند. یکی از این روش ها دم کردن شیر و زعفران است که به نوشیدنی شیر زعفران مشهور است. اما روش مرسوم تر آن این است که مقداری آب جوش روی زعفران بریزید، و محلول را روی حرارت غیر مستقیم، مثل کتری، چای ساز و غیره قرار دهید تا کم کم دم بکشد.

برخی معتقدند که اگر دو قطعه یخ کوچک در زعفران بیندازید و آن را روی شعله و حرارت غیر مستقیم قرار دهید می توانید نهایت خوشرنگی آن را استخراج کنید. حتی این روش بهتر از حالت دم کردن با آب جوش جواب می دهد.